Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Raport przedstawia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla wybranej działki oraz obszaru w odległości 200 m od jej granic. W MPZP znajduje się informacja o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenu (np. zabudowa mieszkaniowa, zabudowa usługowa, tereny użytkowane rolniczo). Dla każdego z MPZP w raporcie wskazano odpowiednią uchwałę rady gminy oraz rysunek całego planu (link do pobrania pliku).

Dodatkowo w raporcie zawarto jednostkę samorządu terytorialnego odpowiedzialną za uchwalanie oraz publikowanie MPZP (w przypadku braku MPZP ta sama jednostka odpowiedzialna jest za wydawanie decyzji dotyczących warunków zabudowy).

Uwaga! W przypadku braku informacji w raporcie odnośnie MPZP należy skontaktować się ze wskazaną jednostką samorządu terytorialnego.

Dlaczego to jest ważne?

  • MPZP decyduje o tym, co można wybudować na danym obszarze, a nawet czy wybudowanie jakiegokolwiek typu budynku jest możliwe,
  • zapisy MPZP mogą obejmować ograniczenia dotyczące typu budynków, ich wysokości, koloru, a także formy dachów i ich układu,
  • MPZP może zawierać informacje o przyszłych projektach infrastrukturalnych, takich jak drogi czy linie kolejowe, które mogą wpływać na wartość działki.

Dowiedz się więcej

Nasi eksperci codziennie analizują setki tematów i dzielą się swoimi przemyśleniami z czytelnikami na Blogu Dzialki360.pl.

Potrzebujesz pełnej informacji o wybranej działce?

Wyszukaj działkę i wygeneruj raport. Analiza Twojej działki pod kątem ponad 20 tematów. W większości przypadków Raport o Działce gotowy jest w 5 minut.

  • Szczegółowe opracowanie ponad 20 tematów w kontekście wybranych przez Ciebie działek.
  • Raport dostarczany na Twój adres email w przyjaznej formie dokumentu PDF
  • Link do Interaktywnej Mapy 3D dostępnej online dla wybranych przez Ciebie działek.
Service Details Content Image