Nieruchomości objęte ochroną zabytków

Raport przedstawia informacje odnośnie lokalizacji nieruchomości objętych ochroną zabytków dla wybranej działki oraz w odległości 200 m od jej granic.

Dodatkowo dla każdego z zabytków zebrano w tabeli takie informacje jak jego typ (np. kościół, muzeum, budynek wielorodzinny) oraz odległość od wybranej działki.

Dlaczego to jest ważne?

  • w Polsce istnieją ścisłe przepisy dotyczące ochrony zabytków, które mogą wpływać na to, co można zrobić z działką i jakie działania budowlane są dozwolone,
  • jeżeli na działce znajduje się zabytek, mogą wystąpić dodatkowe koszty związane z jego konserwacją i utrzymaniem, ponieważ finansowanie przeprowadzania prac konserwatorskich, restauratorskich oraz innych robót budowlanych przy zabytku spoczywa na osobie lub jednostce posiadającej tytuł prawny do zabytku.

Dowiedz się więcej

Nasi eksperci codziennie analizują setki tematów i dzielą się swoimi przemyśleniami z czytelnikami na Blogu Dzialki360.pl.

Potrzebujesz pełnej informacji o wybranej działce?

Wyszukaj działkę i wygeneruj raport. Analiza Twojej działki pod kątem ponad 20 tematów. W większości przypadków Raport o Działce gotowy jest w 5 minut.

  • Szczegółowe opracowanie ponad 20 tematów w kontekście wybranych przez Ciebie działek.
  • Raport dostarczany na Twój adres email w przyjaznej formie dokumentu PDF
  • Link do Interaktywnej Mapy 3D dostępnej online dla wybranych przez Ciebie działek.
Service Details Content Image