Dane na temat położenia działki to podstawowa informacja, którą powinniśmy uzyskać, gdy szukamy nieruchomości z przeznaczeniem na inwestycję. Można tę informację zdobyć na kilka sposobów. Możemy też, znając lokalizację działki, chcieć odszukać ją na mapie. Jak się do tego zabrać?
Potrzebujesz pełnej informacji o działce? Wyszukaj działkę i wygeneruj raport.
Analiza Twojej działki pod kątem ponad 20 aspektów.

Skąd dowiedzieć się, gdzie znajduje się działka?

Informacji na temat nieruchomości dostępnych na rynku zwykle szukamy na różnego rodzaju portalach internetowych, czy to z ogłoszeniami pochodzącymi od właścicieli, którzy chcą nieruchomość sprzedać, czy z obwieszczeniami o przetargach i licytacjach komorniczych. Wśród informacji o działce, która ma zainteresować potencjalnego nabywcę, możemy tam też znaleźć podstawowe dane o jej lokalizacji - głównie miejscowość w jakiej jest położona, a czasem także ulicę, albo dzielnicę. To niezbyt dużo, aby znaleźć konkretną nieruchomość, chociaż osoby o bardzo dobrej orientacji w terenie i spostrzegawczości czasem są w stanie wypatrzyć nieruchomość z ogłoszenia na przykład na “guglach”.

O dokładniejsze dane możemy zwrócić się do właściciela lub pośrednika, chociaż zdobycie numeru ewidencyjnego działki lub działek gruntu, jakie obejmuje dany teren może przedstawiać pewną trudność. Strona sprzedająca może nie chcieć tej informacji udostępnić na tak wczesnym etapie, jeszcze zanim rozpoczną się negocjacje prowadzące do zawarcia transakcji.

Oznaczenie ewidencyjne działki to unikalny w skali kraju numer przypisany do danej działki. Składa się on z liczb naturalnych i jest zbudowany według wzoru WWPPGG_R.XXXX.NDX, gdzie:

WW – to identyfikator województwa
PP – to identyfikator powiatu
GG – to identyfikator gminy
R – oznacza rodzaj gminy:

 • 1 – gmina miejska
 • 2 – gmina wiejska
 • 3 – gmina miejsko-wiejska
 • 4 – miasto w gminie miejsko-wiejskiej
 • 5 – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej
 • 8 – dzielnice miasta stołecznego Warszawa
 • 9 – delegatury i dzielnice innych gmin miejskich

XXXX – to oznaczenie obrębu, którym może, ale nie musi być dzielnica
NDZ – oznacza numer działki, który może być jedno, dwu lub wielocyfrowy.

Obręby mogą posiadać zwyczajowe nazwy, na przykład nazwy dzielnic, ale precyzyjnej identyfikacji służy czterocyfrowy numer.

PRZYKŁAD: działka o identyfikatorze 146506_8.0308.2 (informacje na podstawie Wykazu identyfikatorów i nazw jednostek terytorialnego podziału kraju - podział terytorialny z dnia 01.01.2010 r. Głównego Urzędu Statystycznego) wskazuje:

 • identyfikator województwa – 14 – oznacza województwo mazowieckie
 • identyfikator powiatu – 1465 – oznacza Miasto Stołeczne Warszawa
 • identyfikator dzielnicy / gminy – 146506_8 – oznacza dzielnicę / gminę Ochota
 • identyfikator obrębu – 0308 – kolejny obręb w tej gminie
 • identyfikator działki – 2 – działkę w powyższym obrębie.

(przykładowa działka jest działką drogową, należącą do i zarządzaną przez instytucje państwowe)

Jeśli znamy numer ewidencyjny działki, możemy się o niej dowiedzieć praktycznie wszystkiego. Odnalezienie jej w dowolnym geoportalu, na przykład Geoportal360.pl, polega na wpisaniu właściwych cyfr w odpowiednie okienka wyszukiwarki.

W serwisie Dzialki360.pl, na podstawie numeru ewidencyjnego działki możemy wygenerować raport o działce, zawierający szeroki wachlarz informacji, które podpowiedzą nam, czy warto dalej interesować się danym terenem. W sekcji "Położenie nieruchomości" prezentowana jest lokalizacja wybranej działki, jej kształt oraz granice sąsiadujących działek wraz z numerami:

Raport o Działce - Dzialki360.pl - Położenie nieruchomości
Dzialki360.pl - przykład z Raportu o Działce - sekcja: Położenie nieruchomości

Jak znaleźć numer ewidencyjny działki na podstawie jej lokalizacji?

Z odwrotną sytuacją możemy mieć do czynienia, kiedy jesteśmy w terenie i stwierdzamy, że jakieś miejsce nam się podoba. Aby dowiedzieć się więcej na temat danego terenu – na przykład czy obowiązuje tu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo jakie zagrożenia i uciążliwości go dotyczą - musimy najpierw poznać numer ewidencyjny działki, lub działek, które są w tym miejscu położone.

W tym celu także warto skorzystać z geoportalu oraz z funkcji w smartfonie, która pozwala na lokalizację urządzenia. Ta funkcja wskaże punkt na komercyjnym portalu mapowym, ale odnalezienie tego samego punktu na geoportalu nie powinno być skomplikowane. Teraz już wystarczy uruchomić warstwę z działkami i zanotować numer lub numery, które widnieją na terenie, o który nam chodzi. Potem już bez problemu dowiemy się wszystkiego, czego będziemy potrzebować.

Dlaczego warto znać numer ewidencyjny działki?

Zakres informacji, jakie możemy uzyskać na podstawie numeru ewidencyjnego działki jest bardzo szeroki. Przede wszystkim możemy od razu poznać jej dokładny adres - działanie w drugą stronę, czyli uzyskanie numeru działki na podstawie jej adresu, wymaga znacznie więcej zachodu z naszej strony, co opisaliśmy w poprzednim akapicie. Dalsze informacje to na przykład:

 • powierzchnia i wymiary działki, a także dane geograficzne i geofizyczne na jej temat, jak współrzędne punktów granicznych, rzędne wysokościowe i tym podobne;
 • informacje o stanie własności działki, a nawet numer księgi wieczystej jaką działka jest objęta;
 • informacje dotyczące obszarów chronionych pod względem przyrodniczym i kulturowym;
 • informacje z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • czy do działki doprowadzona jest niezbędna infrastruktura techniczna;
 • dane o pokryciu i ukształtowaniu terenu oraz o jakości gruntu pod powierzchnią działki;
 • dane o otoczeniu działki, takie jak demografia, urbanistyka i tym podobne.

Powyższe informacje to tylko część danych, które udostępniamy na naszym portalu w ramach raportu o działce. Aby uzyskać analizę ułatwiającą podjęcie decyzji o zakupie danej nieruchomości, powinieneś wskazać konkretną działkę przez podanie jej numeru ewidencyjnego albo odnajdując ją na interaktywnej mapie online.

Przeczytaj również: Co sprawdzić przed kupnem działki?