Bezpośredni dostęp do drogi publicznej jest niezbędny, by działka mogła zostać uznana za budowlaną. Ale w tym artykule zajmiemy się innym problemem - dostępem do dróg szybkiego ruchu, ekspresowych i autostrad. Nie musi on być, oczywiście, bezpośredni.
Potrzebujesz pełnej informacji o działce? Wyszukaj działkę i wygeneruj raport.
Analiza Twojej działki pod kątem ponad 20 aspektów.

Plusy i minusy sieci dróg szybkiego ruchu

Drogi szybkiego ruchu, ekspresowe i autostrady pozwalają na łatwe i szybkie przemieszczanie się między dużymi miastami, na duże odległości. Zanim powstała autostrada A1, wyprawa nad morze z południa Polski, to było zamierzenie na cały dzień albo i kawałek nocy. Dziś można spokojnie wyjechać po śniadaniu i zdążyć na zachód słońca na plaży. Wiele osób, które mieszkają w miejscowościach położonych ok. 100 km od Stolicy, pracuje w Warszawie i codziennie tam dojeżdża. Pod warunkiem, że ich dom ma korzystne położenie względem dróg szybkiego ruchu.

Z drugiej strony, jeśli przed laty kupiliśmy działkę w tak zwanym “szczerym polu”, gdzie później powstała autostrada i postawiliśmy tam dom, znaleźliśmy się pewnie w przykrym położeniu. Hałas i spaliny to jedno i na pewno nie wpływa pozytywnie ani na nasze samopoczucie, ani na wartość działki. Dodatkowo mogło się zdarzyć tak, że budowa drogi podzieliła naszą nieruchomość na części i – aby dostać się do drugiego kawałka pola – musimy przejechać wiele kilometrów do najbliższego przebicia przez autostradę, a potem wrócić.

Choćby z tych powodów warto przed kupnem gruntu wiedzieć, czy w okolicy, gdzie szukamy nieruchomości, są planowane jakieś większe inwestycje drogowe.

Przeczytaj: Co sprawdzić przed kupnem działki?

Rządowe plany budowy dróg w Polsce

Krajowa infrastruktura drogowa stale się rozwija, ale wciąż jeszcze daleko nam do krajów europejskich. Wciąż planowane są nowe odcinki w sieci dróg krajowych, pozwalające na usprawnienie zarówno transportu towarów, jak i ruchu pasażerskiego. Najnowszy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych zaplanowany jest do realizacji na lata od 2022, kiedy powstał, do 2030, z perspektywą do 2033 roku. Zakłada on realizację ponad 6 tys. km dróg, z czego 3,5 tys. km to kontynuacja już rozpoczętych zadań, a ponad 2,5 tys. km stanowić będą inwestycje jeszcze nie rozpoczęte.

Priorytetem są wchodzące w skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) drogi klasy A i S, czyli autostrady i drogi ekspresowe, oraz budowa obwodnic miast w ciągach dróg krajowych. W dalszym etapie autorzy programu chcą skupić uwagę na usprawnieniu komunikacji w podregionach dotychczas nieposiadających lub posiadających ograniczoną możliwość włączenia się do dróg klasy A lub S. Oznacza to przede wszystkim regiony w północno-wschodniej i wschodniej Polsce, oraz część Pomorza Środkowego i województw świętokrzyskiego i małopolskiego.

Jak planowane drogi mogą wpłynąć na zamiar kupna działki?

O tym, jak planowane drogi szybkiego ruchu mogą wpłynąć na sytuację pojedynczego mieszkańca naszego kraju, wspomnieliśmy w pierwszych akapitach artykułu. A jak mogą wpłynąć na decyzję inwestycyjną jaką jest zakup nieruchomości gruntowej? Zależy to przede wszystkim od tego, w jakim celu chcemy tę nieruchomość nabyć.

Jeśli naszym zamiarem jest budowa domu jednorodzinnego, bliskie sąsiedztwo drogi stanowiącej krajową sieć komunikacyjną, z pewnością nie jest korzystne. Ale już możliwość dojechania do węzła takiej drogi w kilka czy kilkanaście minut, podnosi atrakcyjność działki.

Inaczej ma się sytuacja, gdy planujemy inwestycję komercyjną, przy czym rodzaj tej inwestycji też ma znaczenie. Budując osiedle mieszkaniowe będziemy się kierować podobnymi przesłankami, jak przy indywidualnej budowie domu. Ale już centrum handlowe może, a nawet powinno znaleźć się blisko zjazdów z autostrady czy drogi ekspresowej. Oczywiście najlepiej, jeśli te drogi już funkcjonują, ale z drugiej strony tereny położone tuż przy węzłach komunikacyjnych osiągają bardzo wysokie ceny. Jeśli droga jest dopiero w planach mamy szansę kupić nieruchomość po względnie korzystnej cenie, lecz wtedy musimy liczyć na to, że prace przy realizacji inwestycji drogowej będą postępować równie szybko, albo szybciej, niż nasza inwestycja.

Skąd można się dowiedzieć, jaki będzie przebieg planowanych dróg?

Informacje o nowych odcinkach dróg będących już w użytkowaniu, w trakcie realizacji, czy na różnych etapach przygotowania inwestycji znajdują się na stronach rządowych.

Przeczytaj: Dostęp do drogi publicznej - co oznacza i jak go zapewnić?

A co z budową dróg lokalnych?

Drogi lokalne to zagadnienie, którym zajmują się władze samorządowe. Plany budowy nowych dróg uwzględniane są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ale trzeba pamiętać, że plany w tym kontekście stanowią jedynie ideę. Często zdarza się, że drogi wrysowane na planach czekają na realizację całymi latami, a te, które powstają, nie są wybudowane dokładnie tam, gdzie zakłada plan. Przepisy dotyczące zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, czyli Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2023.0.162 t.j. ze zm.), nie zobowiązują organów do sprawdzania zgodności planowanej inwestycji z planem miejscowym, tak, jak to ma miejsce w przypadku innych inwestycji budowlanych.

Aby poznać plany gminy czy powiatu w zakresie realizacji lokalnej sieci drogowej, warto śledzić strony zarządu dróg właściwego dla danego rejonu. To także istotne informacje, które pozwolą nam określić na przykład czy działka, którą się interesujemy ma szansę uzyskać łatwiejszy dojazd do krajowego węzła komunikacyjnego.

Nie znaleziono