Nasłonecznienie terenu (zima)

Raport przedstawia informacje odnośnie potencjału solarnego dla wybranej działki, w tym:

 • udział procentowy oraz powierzchnię terenu o określonym nasłonecznieniu,
 • maksymalną, średnią oraz minimalną wartość promieniowania słonecznego dla wybranego okresu,
 • wykres prezentujący szczegółowy rozkład nasłonecznienia w poszczególnych przedziałach.

Wartości natężenia promieniowania słonecznego wyrażone są w kWh/m2/dobę.

Wyróżniono 3 przedziały nasłonecznienia terenu:

 • niskie - poniżej 1,0 kWh/m2/dobę,
 • średnie - 1,0 - 2,7 kWh/m2/dobę,
 • wysokie - powyżej 2,7 kWh/m2/dobę.

Analiza została wykonana na podstawie danych ze stycznia.

Dlaczego to jest ważne?

 • dzięki analizie nasłonecznienia będziesz w stanie określić ilość energii, jaką można uzyskać ze słońca na danym terenie,
 • wiedza ta pomoże określić ilość paneli fotowoltaicznych, potrzebną w celu uzyskania odpowiedniej ilości energii. Na tej podstawie możemy przeprowadzić kalkulację kosztów montażu instalacji, kalkulację spodziewanych oszczędności wynikających z wykorzystania energii słonecznej i wynikający z tego czas zwrotu nakładów poniesionych na budowę instalacji fotowoltaicznej,
 • szczegółowe dane zawarte na mapach potencjału solarnego pomogą w wyborze najbardziej korzystnego miejsca pod instalację paneli.

Dowiedz się więcej

Nasi eksperci codziennie analizują setki tematów i dzielą się swoimi przemyśleniami z czytelnikami na Blogu Dzialki360.pl.

Potrzebujesz pełnej informacji o wybranej działce?

Wyszukaj działkę i wygeneruj raport. Analiza Twojej działki pod kątem ponad 20 tematów. W większości przypadków Raport o Działce gotowy jest w 5 minut.

 • Szczegółowe opracowanie ponad 20 tematów w kontekście wybranych przez Ciebie działek.
 • Raport dostarczany na Twój adres email w przyjaznej formie dokumentu PDF
 • Link do Interaktywnej Mapy 3D dostępnej online dla wybranych przez Ciebie działek.
Service Details Content Image